Obróbka plastyczna metali

Obróbka plastyczna metali

Metale i stopy metali są obrabiane dzięki tzw. obróbce plastycznej. Nacisk na metal wywierany jest dzięki stosowaniu narzędzi, a ich kształty zmieniane są w sposób trwały. Kształtowanie realizuje się na zimno lub gorąco. Metody obróbki plastycznej Znane są różnorodne...